Locktorp’s fåravel

Lockiga får med smukfullt kött som ger unika silkiga skinn

Texelfår

Avlar vi för köttets skull Texellamm2020runda sunda kroppar med mycket muskler!

Gotlandsfår

Gråa lockiga får

Gotlandsfåret har sitt ursprung i det gotländska utegångsfåret. Genom urval för storlek och pälskvalitet har gotlandsfåret utvecklats till en effektiv ras för produktion av kött och pälsskinn.

LeicesterFår

Vita lockiga får

Rasen är en medelgrov köttras och tackorna får snabbväxande lamm med god köttansättning. Leicesterfåret kan producera fina vita, lockiga pälsskinn och silkig gobelängull.

Vi har flera olika Tasmanska linjer som har tagits in genom godkänd import av embryo. I år har vi även egenuppfödda lamm efter Tasmanska linjer samt med 50% Tasmanska linjer.

Vi införskaffade renrasiga leicesterfårs tackor i slutet på 80-talet och har vidare förädlat dessa för pälsegenskaperna dessutom har de ull som är eftertraktad av spinnerier för att den ger ett vackert garn. År 2021 finns lamm efter fem mycket fina Leicester baggar som ger härligt glansiga vita skinn. Tasmanska leicesterfår linjer importerades och laddes in som embryo år 2019 – 2020 och finns nu tackor och baggar på gården.

Skinnpremieringen 2010
Vi vann Skinnpremieringen år 2010, i klassen vitpläd.

Renrasiga Texeltackor köptes 2003 och har vidareförädlats på gården genom inköp av obesläktade texelbaggar.

Successivt håller besättning av Gotlandsfår att byggas upp med hög ambition i aveln och med god djurhållningen med inriktning mot god pälsproduktion.

En gotlandsbagge inköptes år 2002 på baggaktionen i Jönköping från Slättaröds besättning och 2 tacklamm införskaffades från Lindholmens samma år. Därefter har endast riksbedömda baggar används från Berglock, Slättaröd, Vickyby, Jonsryd, Boarp, Fättings, Kärrbo Prästgård, Koppartorp, Smedstad, Äpleröd och Gräsljunga. Fler tacklamm köptes in år 2005 från Ulf Bodin efter Kusarp bagge SE1343-1021 med 29 poäng i päls egenskaper. År 2016 – 2021 har vi inseminerat med toppbaggar som SE3434-03039 Skinnarve Hector, SE43319-13133 Gannarve TEO, SE52919-14045 Erikshester Frej, SE3199-14078 Hultets Diesel, Graute Gudetti SE3508-17110 och sparat en del lamm.

Ett nytt fårår är på gång och med 2021 i gott minne ser vi positivt fram mot denna säsong. Lammningen ligger i slutet på mars-april. Vi har betäckt med ett flertal baggar:

4 Leicesterbaggar varav 3 med Tasmanska linjer

3 Gotlandsbaggar

1 Texel bagge

Vår fåravel är i första hand  inriktad på att ge fina lammskinn. Vackra lockiga, silkiga och glansiga lammskinn från leicester- och gotlandsfår är i stort sett alla tvättbara i 30 grader eller handtvätt.

Vi deltar också i  Svenska djurhälsovårdens fårhälsoprogram och vår besättning är certifierat
Maedi Visna- (MV3 status) och fotrötefri.

Varje höst finns fina renrasiga avelsdjur till försäljning. Om du är intresserad av avelsdjuren kan du höra av dig i god tid. I april månad tar det fart och Gotlandsfåren, Texeln och den vitlockiga Leicestern får ca 150 lammungar. 

Besättningen är en avelsbesättning med riksbedömda och gårdsmönstrade  avelsdjur. Vi är medlemmar i Svenska fåravelsförbundet och Elitlamm (officiella avels- och härstamningskontroll).

Som rekomenderas avelsbesättning av gotlandsfårsföreningen erbjuds:
• är Maedi-Visna fria
• är med i Klövkontrollen (F-status)
• förbinder sig att lämna Hälsodeklaration
• har djur som är registrerade i det officiella härstamningsregistret Elitlamm
• årligen mönstrar lammen
• ställer upp som mentor för sina livdjursköpare

Lammen brukar päls- och kroppsmönstras i månadsskiftet juli-augusti. Fina bagglamm riksbedöms och säljs på gården eller på auktionerna i september.

Här kan du läsa om våra använda baggar år 2022

Tilly
Gräsljunga Tilly
Locktorp´s Gudetti

År 2022 kommer det att finnas lamm efter Sätersborgs Arthur SE85057-19308, Lindholmen SE61495-17039 samt Gräsljunga Tilly SE16993-20049.

Sätersborgs Arthur SE85057-19308 är riksbedömd 32,5 p LG5-5 ren SL5-4 PH5-4 HH=4,5 887R muskelskannad 22,6 såldes på Jönköpings auktionen 2019 och var uttagen till semin 2021.

Avelsvärden: Tillväxt och Kroppsform vid mönstring: Direkt 104, Maternell 107 och Form 125 Pälsegenskaper: Färg 95, Färg poäng 115 Lock storlek 120 Loch poäng 124, Pälshår 118 och Helhet 125.

Hans far kommer från Sätersborg Alexander SE85057-18289, G6 ML6 PH5 T4 H6.

Morfar Härkeberga David SE20895-13023


Lindholmen SE61495-17039 är riksbedömnd med 26,5 p (äldre beräkning) G5 SL4-4 PH 5-4 Helhet 4,5 p, 878 R ryggmuskrldjup 27,5

Avelsvärden: Tillväxt och Kroppsform vid mönstring: Direkt 92, Maternell 110 och Form 97 Pälsegenskaper: Färg nyans 94 Färg p 103, Lock storlek 108 Lock poäng 135, Pälshår 136 och Helhet 141.

Hans far kommer från Lindholmen SE61495-13019 L. Beta.

Morfar Kärrbo Ymer SE2043-12029


Gräsljunga Tilly SE16993-20049 är riksbedömnd med 30,0 p LG5-4 SL5-4 PH 4-4 Helhet 4,0 p, 788 R ryggmuskrldjup 23,3

Avelsvärden: Tillväxt och Kroppsform vid mönstring: Direkt 103, Maternell 115 och Form 104 Pälsegenskaper: Färg nyans 101 Färg poäng 108, Lock storlek 106 Lock poäng 109, Pälshår 117 och Helhet 113.

Hans far kommer från Smedstad SE77900-18039 Smedstad Olle.

Morfar Granstorp SE3304-14070


Locktorp´s Gudetti SE1786-21018 är riksbedömd med 26,0 p LG5-4 SL 5-4 PH 3-4 Helhet 3 p, 888 R ryggmuskeldjup 24,2

Avelsvärden: Avelsvärden: Tillväxt och Kroppsform vid mönstring: Direkt 117, Maternell 103 och Form 110 Pälsegenskaper: Färg nyans 98, Lock 114, Pälshår 119 och Helhet 120.

Hans far kommer från Graute SE3508-17110 Graute Gudetti och är seminbagge från år 2020.

Morfar Erikhester Petrus SE52919-15002 som också är seminbagge från år 2017.

Leicestertacklamm
Gullans Edor SE258187- 20066

År 2022 finns det bagg- och tacklamm efter följande 4 baggar:

Gullans Edor SE258187-20066 f. 2020
Locktorp´s Heligo SE1786-19001 f. 2019 från embryo från Tasmanien
Locktorp´s Mount Nelsson SE1786-19002 f. 2019 från embryo från Tasmanien
Locktorp´s Birkelid SE1786-19003 f. 2019 från embryo från Tasmanien

——————————

Gullans Edor SE258187-20066 bagge f. 2020

Hans pappa kommer ifrån Vivecas besättning Ytings SE90703-16031

Avelsvärden: Tillväxt och kroppsform vid mönstring: Direkt 103, Maternell 105 och Form 107 Pälsegenskaper: Färg 90, Lock 118, Pälshår 107 och Helhet Päls 106

tidigare använda baggar se här Får till salu 2022

Leicesterfår med härstamning från Tasmanien

Nya linjer har importerats och fötts på gården genom embryo inlägg. År 2019 fick vi 3 baggar och 4 tacklamm och år 2020 föddes 5 nya tacklamm genom embryo plus att 4 tacklamm föddes efter fjolårets 4 tacklamm. År 2021 föddes ytterligare 7 lamm med Tasmanskt bakgrund.

Totalt finns finns det nu 3 Tasmanska baggar och 18 tackor. Många nya linjer för vidare avel med Svenska leicesterlinjer.

Härstamning på Tasman-leicester baggar som finns på gården

SE1786-19001 och SE1786-19002

Härstamning på Tasman-leicester bagge som finns på gården

Bagge SE1786-19003

Tre Tasman-leicester tackor finns med följande härstamning

SE1786-19004, SE1786-19005 och SE1786-19006

En Tasman-leicester tacka finns med följande härstamning

SE1786-19007

Två Tasman-leicester tackor finns med följande härstamning

SE1786-20002 och SE1786-20003

En Tasman-leicester tacka finns med följande härstamning

SE1786-20012

Två Tasman-leicester tackor finns med följande härstamning

SE1786-20013 och SE1786-20031

Helanders Umberto SE5260-19158 bild tagen när han var 1 år gammal.
Härstamning på Umberto SE5260-19158

Svensk Texel är ett medelstort vitt får med ett lugnt temperament, som är lätt att hantera på bete och i stall.

I avelsarbetet tar vi stor hänsyn till moderdjurens egenskaper och god fruktsamhet.  
De skall ha lätt för att lamma och ge tillräkligt med mjölk. Eftersom texeln används som faderras i slaktlammsproduktionen, är snabb tillväxt, ordentlig muskulatur samt sen fettansättning de viktigaste egenskaperna, de är också lätta att hantera på stall och bete. Vi köpte in tacklamm från Brunnsered besättning år 2003 och Ammedalenbesättning år 2003 o 2005. Numera är det bara egenuppfödda tackor som rekryteras ifrån.

År 2022 kommer det att finnas livdjur efter en texelbagge:

Helanders Umberto SE5260-19158 är riksbedömd och är efter ET Helanders Topp SE258398-18822

——————————-

tidigare använda baggar se här

Ytterligare 9 tackor födda år 2020 och 2021 med enbart Tasmanskt blod

Det kommer att finnas flera lamm med 50 % med Svensk- och Tasmanska blodlinjer år 2022.